ELEKTROINŠTALÁCIE – REVÍZIE – SERVIS

  •   mh21@mh21.sk
  •   +421 907 153 504

Revízie elektroinštalácií


Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch triedy A.

Vykonávame:

  • Revízie elektrických zariadení a elektroinštalačných rozvodov v objektoch bez obmedzenia napätia.
  • Revízie bleskozvodov, vrátane aktívnych.
  • Revízie elektrického ručného náradia, elektrických spotrebičov a strojov.
Výber z referencií
Údržba elektroinštalácií Bershka
Údržba elektroinštalácií PULL & Bear
Údržba elektroinštalácií Stradivarius
Údržba elektroinštalácií ZARA