ELEKTROINŠTALÁCIE – REVÍZIE – SERVIS

  •   mh21@mh21.sk
  •   +421 907 153 504

Projektovanie

Projektovanie elektrických zariadení do 1000V a bleskozvodov v objektoch triedy A. ...

Revízie

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch triedy A ...

Servis a údržba

Servis elektroinštalácií a elektrických zariadení, údržba priestorov a rekonštrukčné práce ...

Výber z referencií
Údržba elektroinštalácií Bershka
Údržba elektroinštalácií PULL & Bear
Údržba elektroinštalácií Stradivarius
Údržba elektroinštalácií ZARA