ELEKTROINŠTALÁCIE – REVÍZIE – SERVIS

  •   mh21@mh21.sk
  •   +421 907 153 504

Bleskozvodné inštalácie


Vykonávame:

  • Montáž bleskozvodov v zmysle nových noriem rady STN EN 623 05 (1-5).
  • Montáž aktívnych bleskozvodov v zmysle STN 34 1391.
  • Opravy bleskozvodných a uzemňovacích sústav.
  • Servisné elektroinštalačné práce už v prevádzkovaných objektoch.
Výber z referencií
Údržba elektroinštalácií Bershka
Údržba elektroinštalácií PULL & Bear
Údržba elektroinštalácií Stradivarius
Údržba elektroinštalácií ZARA