ELEKTROINŠTALÁCIE – REVÍZIE – SERVIS

  •   mh21@mh21.sk
  •   +421 907 153 504

Slaboprúdové elektroinštalácie


Slaboprúdové inštalácie zabezpečujú napríklad vnútorný rozvod pevnej telefónnej linky, audiovrátnika, videovrátnika, antény, TV, elektronického protipožiarneho systému, zabezpečovacieho systému, prípadne počítačovej siete a i..

Vykonávame:

  • Montáž slaboprúdovej elektroinštalácie v objektoch novostavieb – rôzneho rozsahu.
  • Rekonštrukcie a opravy slaboprúdových elektrických inštalácií v jestvujúcich objektoch.
  • Servisné slaboprúdové elektroinštalačné práce už v prevádzkovaných objektoch.
Výber z referencií
Údržba elektroinštalácií Bershka
Údržba elektroinštalácií PULL & Bear
Údržba elektroinštalácií Stradivarius
Údržba elektroinštalácií ZARA