ELEKTROINŠTALÁCIE – REVÍZIE – SERVIS

  •   mh21@mh21.sk
  •   +421 907 153 504

Silnoprúdové elektroinštalácie


Silnoprúdové inštalácie sú elektrické rozvody jednofázového (220 V) a trojfázového prúdu (380 V) od elektrickej prípojky do domu, bytu, budovy. Silnoprúdové rozvody sú svetelné, zásuvkové a motorické.

Vykonávame:

  • Montáž elektroinštalácie v objektoch novostavieb – rôzneho rozsahu.
  • Rekonštrukcie a opravy elektrických inštalácií v jestvujúcich objektoch.
  • Servisné elektroinštalačné práce už v prevádzkovaných objektoch.
Výber z referencií
Údržba elektroinštalácií Bershka
Údržba elektroinštalácií PULL & Bear
Údržba elektroinštalácií Stradivarius
Údržba elektroinštalácií ZARA