ELEKTROINŠTALÁCIE – REVÍZIE – SERVIS

  •   mh21@mh21.sk
  •   +421 907 153 504

Projekcia elektroinštalácií


Projektovanie elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A.

Vykonávame:

  • Projekty realizačných elektroinštalácií pre objekty novostavieb.
  • Projekty skutkových stavov elektroinštalácie v už zrealizovaných objektoch.
  • Projekty bleskozvodov v zmysle nových noriem rady STN EN 623 05 (1-5).
Výber z referencií
Údržba elektroinštalácií Bershka
Údržba elektroinštalácií PULL & Bear
Údržba elektroinštalácií Stradivarius
Údržba elektroinštalácií ZARA